Celebració al Vent. Un happening con estructuras volantes. Playa del Saler, 1978

Celebració al Vent. Un happening con estructuras volantes. Playa del Saler, 1978