Horizon magenta 2009  100 x 200 cm. Acrilyc on canvas

"Horizon magenta" 2009 100 x 200 cm. Acrilyc on canvas